Traject

Het minnelijke traject

Het traject van de NEN 8048 norm model:


FL Finance Control werk volgens de NEN 8048 norm en zal zich hier ten alle tijden aan houden.


Het minnelijke schuldhulpverlenings traject duur 36 maanden. U conformeert zich aan de afspraken die u heeft gemaakt met FL Finance Control door middel van het tekenen van een overeenkomst. Al uw post wordt door ons ontvangen en bekeken, waarna het aan u wordt gegeven. U zal voor de duur van 36 maanden op een minimaal bijstandsniveau leven.


Fl Finance Control verwachten van u een onvoorwaardelijke inzet, eerlijkheid en tijdige doorgeven (en op eigen initiatief) van veranderingen. Daarbij kan u van ons verwachten dat wij altijd open en eerlijk voor uw belangen zullen opkomen en streven naar een soepel verloop van het traject.


Het NEN 8048 model bestaat uit de volgende deelcomponenten:


  • Aanmelding
  • Informatie en advies
  • Intake (inventarisatie NAW, analyse, advies) en/of crisisinterventie
  • Stabilisatie
  • Betalingsregelingen
  • Herfinanciering
  • Schuldregeling: schuldbemiddeling of saneringskrediet
  • Duurzame financiele dienstverlening
  • Verzoekschrift in het kader van de Wsnp
  • Nazorg

De WSNP

Mocht het minnelijke traject niet lukken, zal FL Finance Control u begeleiden met de aanvraag naar de WSNP (Wet Schulsanering Natuurlijke Personen).

De WSNP is het wettelijke traject. Dit houdt in dat uw schulden door de rechter worden geregeld. U krijgt een rechter-commissaris en een bewindvoerder toegewezen. Zij bepalen de aankomende 3 tot 5 jaar uw leven. Als alles goed gaat, krijgt u na 36 maanden een "schone lei". Dit betekend dat uw schulden weg zijn. Het WSNP traject is zwaarder en eist absolute naleving van de WSNP-regels. Zie voor uitgebreide info over de WSNP: www.wsnp.rvr.org.
FL finance control, het minnelijke traject
FL finance control, het traject