Diensten

Diensten

Budgetbeheer

Naast de schuldhulpverlening kunt u ook gebruik maken van budgetbeheer. Dit zorgt voor financiële rust en voorkomt nieuwe schulden. FL Finace Control beheert uw geld dan volgens een vastgesteld budget en zorgt ervoor dat u niet meer uitgeeft dan er binnenkomt. Dit houdt in dat van uw inkomen eerst de vaste lasten en de aflossing aan de schuldeisers betaalt worden. Daarnaast wordt er een reservering opgebouwd voor onvoorziene omstandigheden. Een "Vrij te laten bedrag" (VTLB) calculatie wordt gemaakt en een vooraf afgesproken deel van het geld krijgt u op uw eigen rekening gestort om van te leven. De meest voorkomende taken zijn:


  • Ordenen van de administratie
  • Bijhouden van uitgaven
  • Jaaroverzicht inkomsten en uitgaven
  • Reserveringen voor grote uitgaven
  • Regelen van betalingen
  • Vergroten van de inkomsten
  • Geld besparende tips
  • Omgaan met betalingsachtestanden
  • Sparen, lenen en verzekeren
  • Schuldsanering en betalingsregelingen


Er zijn drie vormen van budgetbeheer:


Budgetbeheer Basis

Bij Budgetbeheer Basis opent u een nieuwe (aparte) bankrekening en machtigt u FL Finance Control om deze rekening te beheren.

Wij betalen uw huur/hypotheek en maken de afgesproken reservering voor de aflossing aan uw schuldeisers. Na de betalingen van de huur en schuldeisers, wordt het restant naar u doorgestort. Hierna moet u nog wel zorgdragen dat de andere vaste lasten worden betaald.


Budgetbeheer Comfort

Budgetbeheer Comfort: Buiten het feit dat er een nieuw bankrekening wordt geopend zal FL Finance Control betalingen doen van al uw vasten lasten en betaald daarbij de afgesproken bedragen aan de schuldeisers. Daarnaast zal er een reservering worden gemaakt voor de te verwachten kwartaal c.q. jaarlijkse rekeningen.

U krijgt vanuit uw inkomsten een vast bedrag voor leefgeld.


Budgetbeheer Totaal

Budgetbeheer Totaal: Behalve alle werkzaamheden van Budgetbeheer Basis en Comfort zullen er nu ook losse rekeningen worden betaald. Daarnaast verzorgen wij het aanvragen/controleren van Toeslagen, het aanvragen van kwijtscheldingen en declareren zorgkosten.

U krijgt vanuit uw inkomsten een vast bedrag voor leefgeld.


Wat verwachten wij van u tijdens budgetbeheer:

Gedurende het budgetbeheer traject conformeert u zich aan de afspraken die u heeft gemaakt met FL Finance Control. Uw inkomen gaat naar de rekening van uw budgetbeheerder, zodat de samen met u afgesproken rekeningen betaalt kunnen worden. U bent ervoor verantwoordelijk dat er ten alle tijden genoeg geld op de rekening komt om de betalingen te kunnen doen en wij op de hoogte zijn van alle eventuele wijzigingen. Daarnaast wordt er door de budgetbeheerder huishoudgeld overgemaakt op uw bankrekening. Eén keer per maand toont de budgetbeheerder met een afschrift aan wat er de afgelopen periode is ontvangen en betaald.


Zie bij "Contact" --> Voorwaarden en Aansprakelijkheidsprotocol.

Crisis

Een crisissituatie is: Als u een schriftelijke aanzegging heeft tot huisuitzetting. Een schriftelijke aanzegging tot het afsluiten van gas, licht en water. En tenslotte een schriftelijke aanzegging van het royeren van uw zorgverzekering.


Mocht u in een crisissituatie zitten, neem dan direct contact op met FL Finance control. Binnen 3 wekdagen nemen wij contact met u op en zullen ons uiterste best doen om de crisis af te wenden.Budget coaching

Budget coaching is een uitbreiding op budgetbeheer. Met budget coaching leert u met behulp van FL Finance Control zelfstandig uw administratie te doen.

Wij stellen samen met u een budget coaching plan op. Het plan bestaat uitwerkbare plan om u te begeleiden naar zelfstandigheid. Hierdoor zal er een goede balans worden gevonden tussen inkomsten en uitgaven.

Het is belangrijk om inzichtelijk te maken waar uw geld blijft. Dit doen we door het op orde brengen en bijhouden van uw administratie. Bovendien voorzien wij u van allerlei bruikbare tips.

Budget coaching heeft meer effect als dit samen met budgetbeheer wordt uitgevoerd. Afhankelijk van uw situatie kunnen we ook een pakket voor u op maat samenstellen. Hierin zal van te voren worden afgesproken hoeveel uren u van budget coaching gebruik wilt maken. In het begin zal er een zeer intensive periode van samenwerking nodig zijn om uw administratie op orde te krijgen. Als deze eenmaal op orde is gebracht zal de budget coaching minder intensief worden. Daarna richten we ons voornamelijk op het samen bijhouden van uw administratie en het maken van de juiste keuzes om uw financiën op gezond te houden.


Schuldhulpverlening

Als u door de bomen het bos niet meer ziet. De schulden u boven het hoofd zijn gegroeid. U er niet meer uitkomt met de schuldeisers. Dan kunnen wij u helpen met het opzetten van een minnelijk schuldhulpverlening traject.


Nadat u zich bij FL Finance Control heeft aangemeld, zal er binnen 4 weken een intakegesprek plaatsvinden. Tijdens de intake zullen wij uw problemen bespreken en een inventarisatie van uw schulden en bezittingen maken.


Na de inventarisatie (max 3 maanden durend) gaan we kijken of u 100% kunt afbetalen of dat u in aanmerking komt voor een schuldsanering. FL Finance Control zal altijd het contact met de schuldeisers onderhouden. Vaak is de verhouding met u en de schuldeisers zo verslechterd dat er bij u een emotionele blokkade is opgetreden. Hierdoor verloopt het contact moeizaam.


FL Finance Control berekent voor u de beslagvrije voet (dit is het bedrag waar de schuldeisers niet aan mogen komen) en de afloscapaciteit (het bedrag dat u maandelijks op uw schulden kan inlossen = de boedel). Na deze berekeningen worden door ons afspraken gemaakt met de schuldeisers over de openstaande schulden. Nadat er met u en de schuldeisers een overeenstemming is bereikt en er een schuldenregeling overeenkomst is getekend, gaan we over tot het aflossen van uw schulden.


Beschermingsbewind

Soms is iemand door een psychische of lichamelijke beperking niet in staat om zijn of haar eigen financiën te regelen. Is dat bij u ook het geval of kent u iemand in uw omgeving bij wie dit het geval is ? Dan biedt beschermingsbewind misschien uitkomst. Beschermingsbewind is vooral bedoeld om u te beschermen. Dit zorgt ervoor dat anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken.

Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onder bewindstelling genoemd. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en zorgt er onder andere voor dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. Ook zorgt een bewindvoerder ervoor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt. Kortom, een bewindvoerder regelt al uw financiële zaken voor u.


Beschermingsbewind moet aangevraagd worden bij de kantonrechter. FL Finance Control kan u daarbij helpen. U heeft hiervoor geen advocaat nodig.
De kantonrechter beslist of beschermingsbewind nodig is. Is dat het geval, dan kan FL Finance Control uw bewindvoerder worden.